Projektopia är en plattform för att erbjuda kvalificerade projekt- & processledningstjänster till företag och organisationer som är i behov av en kreativ kraft!

Varje utmaning är unik och varje lösning som jag föreslår är skräddarsydd för att passa just er. Vare sig det är att planera och genomföra projekt som event, konferenser ochtbildningar eller förändringsprocesser med strategi och visionsarbete, teambuilding, idé & konceptutveckling så kan jag hjälpa er.

På hemsidan finns några exempel på tidigare uppdrag. Hör av dig om du vill veta mer om Projektopia och vad vi kan göra för dig.

Hör av er till mig!

Daniel Eidhagen

070 424 35 11

daniel.eidhagen@projektopia.se

Teambuilding + Kreativitet = Sant

#kreativitet #teambuilding #kollektivetlivet #kultur #LSU #gruppgemensamtskapande

LSU samlade 17 projektledare från hela världen i ett nytt globalt samarbetsprojekt och vad är viktigare för en ny grupp än att lära känna varandra, skapa en gemensam kultur och bygga förtroende. Tillsammans med Andreas från Kollektivet Livet skapade jag en ny workshop där vi kombinerade skapande, sökandet av sin egen kreativitet med teambuilding och övningar för att utveckla gruppens samarbete. Det blev en halvdag med mycket färg, dialog och skrattande deltagare.

Eller som beställaren uttryckte det – ”Vi är väldigt nöjda. Det enda problemet är att allt som nu kommer efter inte är i närheten av lika kreativt”.

workshop_lsu

Riksbyggen – BRF Framtiden

#processledning #strategi #vision #metodbok #coachning #workshop

Riksbyggen stod inför en utmaning med minskat engagemang för styrelsearbete bland yngre och högre snittåldrar i befintliga styrelser i deras bostadsrättsföreningar. Uppdraget har sedan 2010 varit att leda projektet BRF Framtiden genom flera workshops med  förtroendevalda från hela landet, en strategikonferens med 200 deltagare och ett pilotprojekt som ledde fram till en metodbok som beskriver hur föreningarna själva skall arbeta för mer engagemang. Projektet är nu i implementeringsfasen och då har uppdraget övergått till att coacha föreningar och utbilda nya engagerade i metodboken och hur de kan driva en förändringsprocess i sin förening.

Riksbyggen

Moderator för regionkonferens

#konferencier #kreativitet #moderator #konferens #workshop #talare

KFUMs Stockholm-Gotland region behövde en moderator / konferencier till sin inspirationsdag för regionens föreningar och kontaktade mig. Uppraget var att hålla i ramarna för dagen, introducera och intervjua föreläsarna, samt moderera samtalet mellan deltagarna. Dagen blev mycket lyckad med en kreativ övning mellan varje talare som knöt samman de olika temana och skapade sammanhang inför de framtida utmaningarna som föreningarna stod inför.

Moderator

Tillsammans för [orten]

#ungdomsarbetslöshet #ägandeskap #tillsammans #attlyftaettområde #projektledninig

Tillsammans för [orten] är vårt nystartade koncept där vi anställer ungdomar för att ta hand om sitt eget område. Med Tillsammans skapar vi ett meningsfullt sommarjobb som skapar trygghet och trivsamhet i ett område. Vandalisering och klotter minskar då man inte vill förstöra det som en själv eller ens kompis har byggt eller målat samtidigt som stoltheten och ägandeskapet för området ökar. Vi anställer också äldre ungdomar som får en utbildning och tar ansvar för de yngre och blir förebilder i området. Allt arbete sker med lokal förankring och med lokala resurser och partners. 2013 kör vi konceptet skarpt med 60 ungdomar i Vårby utanför Stockholm med Huddinge kommun Fastighets AB Balder, Huge och Graflunds som projektägare.
Tillsammans för [orten]

Teambuilding för Hemtjänsten

#teambuilding #gemensamtmål #peakperformance #ledarskap #gruppdynamik

Tyresö kommun ville stärka gruppkänslan bland sina medarbetare inom hemtjänsten. Målet var att skapa bättre team som arbetade tillsammans mot samma mål, samarbetade och ställde upp för varandra mer. I slutändan så ville man ge sina kunder bättre service och erbjuda en tjänst som konkurrerade med de privata aktörerna.

Vid ett antal tillfällen arbetade vi med medarbetarnas kommunikation, känsla av gemenskap och personligt ledarskap genom att blanda föreläsningar, gruppövningar och samarbetslekar där vi utvecklade en kultur och ett arbetssätt som gav medarbetarna en tydlig arbetsfördelning och roll i teamet.

Tyresö Hemtjänst

Tredagarsfestival för 250 personer!

#projektledning #timeisnotanissue #festivaltåg #event #festivalgeneral

Hösten 2012 fick vi uppdraget att på tre månader arrangera en nationell träff för 250 deltagare från hela landet. Med en snäv budget och kort tidsspann krävdes kreativa lösningar och ett tänkande utanför boxen. Resultatet blev en tre dagar lång festival med utbildning, aktiviteter, föreläsningar och fest. Boendet löstes genom att abonnera ett festivaltåg med sovvagnar som tog deltagarna från Stockholm till Gävle. Konceptet blev komplett med gamla stationshuset i Gävle som festivallokal.

Med ett lyckat genomförande, mycket nöjda deltagare och en nöjd beställare ser man att med kreativa lösningar så behöver snäva tidsramar inte vara ett hinder för succé i ett projekt.

Festivaltåget

Fönsterodling – Stadsodling, miljö och branding

#Stadsodling #Coca-cola #event #kreativtvarumärkesbyggande

Vi matchade en modern miljörörelse med Stockholms största skyltfönster och Coca-Colas lansering av sin nya PET flaska. En Fönsterodling eller windowfarm kombinerar gröna fingrar med teknik och möjliggör för stadsboende att odla sina egna grönsaker. Intresset för den här nya rörelsen av stadsodling matchade vi med Coca-Colas behov av att sticka ut med lanseringen av sin nya plant-bottle. Med Kulturhuset som inramning och 300.000 besökare, inslag i Nyhetsmorgon och flera tryckta och digitala media var succén ett faktum. Läs mer.

Fönsterodling på Kulturhuset

Hovsjösommar

#ungdomsarbetslöshet #projektledning #socailsatsning #kulturbärare #stolthet #PR

Med Hovsjösommar satsar TelgeHovsjö på att rusta upp Hovsjö utanför Södertälje. Syftet är att minska skadegörelsen i området, skapa meningsfull sysselsättning för de boende och öka ungdomarnas stolthet för sitt område. 2009 rekryterades 140 ungdomar, coachades och utbildades för att lära sig arbetet och bygga deras CV. Med flertalet helsidor i tidningar, en daglig blogg på lt.se och positiva reportage blev även PR-uppdraget för området en succé!

Hovsjö är idag en förebild för liknande områden. Ungdomarna driver själva projektet och är stolta över att komma från Hovsjö med minskad skadegörelse i området och ökad gemenskap bland de boende som följd. Läs rapporten Det omöjliga tar bara något längre tid.

Hemsida hovsjö